گاردان های کشاورزی باندیولی- برچینکار

گاردان-های-کشاورزی-باندیولی--برچینکار

باي پاي برچينکار نام جديد براي گاردانهاي کشاورزي در ايران مي باشد.
اين نام جديد نتيجه تجربيات شرکت بانديولي و پاوسي ( ايتاليا) پيشرو در صنعت انتقال نيرو در جهان است که به شرکت برچينکار پيوسته تا در بازار ايران حضور داشته باشد.

ادامه مطلب